top of page

Markedsvedtægter

Retningslinjer for

Fuglemarkedet

  1. Salg skal registreres på en fremlagt liste. Det er sælgers ansvar, at det sker.

  2. Burene skal være lyse og rene samt have en passende størrelse.

  3. Snavsede eller små bure med for mange fugle kan afvises.

  4. Syge eller på anden måde tilskadekomne fugle vil blive afvist.

  5. Burene skal være tydeligt mærket med fuglenes ejer samt pris.

  6. Sælgere må benytte egne bure, men transportkasser og lignende vil ikke blive accepteret som salgsbure.

  7. Der skal være adgang til frisk drikkevand samt rent foder.

  8. Sælger skal selv stå for salget, så bliv i nærheden.

  9. Markedsudvalget har ret til at bortvise ejeren af fuglene, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

bottom of page