• Christian Madsen

Generalforsamling 2018

Fugleforeningen har afholdt den årlige generalforsamling i Medborgerhuset i Ringkøbing.


Til dirigent blev valgt Carl Hammer og ordet blev umiddelbart efter givet til formanden, Christian Madsen, som aflagde beretning for året 2017. Christian gennemgik måned for måned de mange aktiviteter, der var afviklet i årets løb.


I januar havde vi et meget interessant foredrag med Claus Nielsen, som havde været på fotosafari i de 5 mest kendte nationalparker i Tanzania.


I februar var der generalforsamling, som blev afsluttet med et fantastisk interessant foredrag af to af foreningens medlemmer, som havde boet 4 dage i en hytte i "Bjørneland" i det nordlige Finland tæt på den russiske grænse. Masser af bjørnebilleder helt tæt på.


I marts var den store begivenhed fuglemarkedet i Højmark. I et halvt år havde der været forbud mod afholdelse af fuglemarkeder i Danmark på grund af fugleinfluenza. En uge før påske blev forbuddet ophævet, og i løbet af en uge fik udstillingsudvalget stablet Danmarks første fuglemarked i 2017 på benene. Det blev, som ventet, et tilløbsstykke som forhåbentlig vil have en afsmittende effekt på kommende fuglemarkeder i Ringkøbing-Skjern Fugleforening.


Antallet af sælgere og købere fra andre egne af landet har gennem de senere år været stigende.


I maj var der volieretur til Edith og Benny Ahlers i Højmark. De bor i en meget speciel og spændende have med masser af fugle og fjerkræ fordelt i 15 forskellige huse. Vi sluttede af med at lave mad på grill.


I juni havde vi udflugt / volieretur til Ålborg-området. Også her blev det til en speciel oplevelse.


I Svenstrup så vi en kæmpestor fritflyvningsvoliere suppleret med ikke færre end 80 mindre volierer. Det var et eldorado for fuglevenner - vel nok et af Danmarks største og mest alsidige fuglehold.


Herefter gik turen til Dall Villaby uden for Skalborg. Det er 47 kolonihaver med den specielle klausul, at man SKAL holde dyr på matriklen.


I august var vi på den efterhånden traditionelle tur til grænsen med Amalie Rejser. Grænsehandel indgik selvfølgelig i turen, men det mest interessante var nu to besøg hos private fugleopdrættere. Den ene var Alfred Boysen i Hjortlund, som vi flere gange har brugt som dommer på vores lokale udstilling.


På vores klubaften i september havde vi besøg af Lars Holm Hansen, som fortalte og viste billeder fra en DOF fugletur til Helgoland. Denne aften var der samtidigt tilmelding af fugle til den kommende fugleudstilling.


I september var vi på volieretur til Skjern og Bork, hvor vi besøgte to private fugleopdrættere.


I oktober nåede vi frem til årets største begivenhed i fugleforeningen - den årlige fugleudstilling. Man fristes til at sige, at det blev den sædvanlige, gode succes. Flot opsætning og udsmykning, masser af flotte fugle og pænt besøgsantal.


Fuglemarkedet i forbindelse med udstillingen var også en succes. De to halvårlige fuglemarkeder i Ringkøbing er efterhånden blevet bemærket, og der kommer en del "udenbys" gæster, både sælgere og købere.


Afslutningen på årets aktiviteter var som sædvanligt julespisning med pokaloverrækkelse i forbindelse med fugleudstillingen.


Hermed var endnu et aktivt år i Ringkøbing-Skjern Fugleforening gået.


Kasserer Hans Pedersen aflagde regnskabet, som i år viste et lille overskud på 3.554,- kr.


Hermed er sidste års underskud på ca. 7.000,- blevet vendt til et overskud.


Foreningen har hvert år en del indtægter - både kontingent fra medlemmerne, men også bidrag og annoncer fra velvillige sponsorer. De mange aktiviteter koster jo også, og pengene går videre til aktiviteter for medlemmerne. Det er en vigtig del af foreningens formål.


Under punktet "valg af bestyrelse" var følgende på valg: Christian Madsen, Niels Henrik Trankjær og Ingolf Lauridsen. Alle modtog genvalg og blev valgt med akklamation.

Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt Tage Nielsen og Bjarne Raabjerg.


Carl Hammer blev genvalgt som revisor og Kaj Jensen genvalgt som revisorsuppleant.


Under eventuelt udspandt der sig en livlig debat. Emnerne var især en eventuel kommende ændring af udstillingsvedtægterne samt deltagelse i Europaudstillingen i Herning til november.


Efter generalforsamlingen blev vist en film om Ara'er i den Brasilianske natur.


© 2019 Ringkøbing-Skjern Fugleforening

  • Facebook Social Icon