• Christian Madsen

Blodmider blandt kanarier

Opdateret: 18. juni 2018

Kaj Jensen i Videbæk har holdt fugle i mere end 25 år. Det var indtil for et par år siden udelukkende krumnæb – først dværgpapegøjer, senere græsparakitter og større australske parakitter.

Men så skulle der ske noget nyt, og det blev kanarier, som nu næsten helt har overtaget fuglehuset. Der blev i første omgang fremstillet kassebure af træ, og det meste af fuglehuset blev indrettet til kanarieopdræt. Sidste år blev Kaj så opmærksom på, at han også holdt andre dyr, nemlig blodmider i tusindvis. Angrebet blev konstateret ved at skufferne efterlod striber af blod, når de blev trukket ud under rengøring.

Kaj blev forståeligt nok chokeret, og han tog kontakt til andre fuglefolk og dyrlæger samt læste fugleliteratur og søgte på nettet. Efter en del research fik han overblik over situationen samt vigtigst af alt – han fandt frem til en løsning, selv om den var besværlig.

Blodmider er under en mm i størrelse og kan minde om små røde/mørke sandkorn. De gemmer sig i revner og sprækker om dagen og kravler så op og suger blod på fuglene om natten. Når man klemmer på dem, efterlader de en rød plet af blod. Tilstedeværelse af blodmider kan f.eks. afsløres ved at lægge et hvidt klæde i bunden af buret under “sove-pinden”. Nogle af miderne vil i nattens løb falde ned og kan om morgenen konstateres som små røde, bevægelige sandkorn.

Blodmider i mild grad findes i en del fuglehold. Det påvirker ikke fuglene nævneværdigt, men i stort antal fører de til blodmangel, som gør fuglene sløve, svage og i yderste konsekvens medfører døden. I Kajs tilfælde var angrebet voldsomt. Alle revner og sprækker i fuglehus og kassebure var fyldt op med blodmider, så noget skulle gøres, hvis fugleholdet skulle bevares.

I dag er anlægget renset – efter flere måneders anstrengelser og investering i nye kassebure af plast. Kaj har anvendt følgende metode: Alle de gamle kassebure blev fjernet. Hele fuglehuset – med særlig fokus på revner og sprækker – blev sprøjtet med en opløsning af vand og INTERMITOX fra InterHygiene GmbH. Blandingsforhold: 50 ml til 10 ltr. vand. Denne behandling blev foretaget hver 6. dag i alt 5 gange, da blodmider formerer sig hver 5. dag ved 20 graders varme. Samtidig med sprøjtning af fuglehus fik hver fugl 0.1 ml i næbbet af følgende opløsning: 1 ml IVOMEC /Cydectin blandet med 50 ml vand. Også foretaget hver 6. dag i alt 5 gange.

Herefter blev der anskaffet nye, rengøringsvenlige kassebure af plast. De blev indkøbt hos Plastværkstedet i Galten – en investering på godt 10.000,- kr. for 18 opdrætsbure med alt tilbehør. Burene “hænger sammen” 3 og 3. En sektion er 120 cm lang med 2 skillevægge, og hvert bur er 50 cm høj, 40 cm bred og 40 cm dyb.Kaj Jensen i Videbæk har holdt fugle i mere end 25 år. Det var indtil for et par år siden udelukkende krumnæb – først dværgpapegøjer, senere græsparakitter og større australske parakitter.

Men så skulle der ske noget nyt, og det blev kanarier, som nu næsten helt har overtaget fuglehuset. Der blev i første omgang fremstillet kassebure af træ, og det meste af fuglehuset blev indrettet til kanarieopdræt. Sidste år blev Kaj så opmærksom på, at han også holdt andre dyr, nemlig blodmider i tusindvis. Angrebet blev konstateret ved at skufferne efterlod striber af blod, når de blev trukket ud under rengøring.

Kaj blev forståeligt nok chokeret, og han tog kontakt til andre fuglefolk og dyrlæger samt læste fugleliteratur og søgte på nettet. Efter en del research fik han overblik over situationen samt vigtigst af alt – han fandt frem til en løsning, selv om den var besværlig.

Blodmider er under en mm i størrelse og kan minde om små røde/mørke sandkorn. De gemmer sig i revner og sprækker om dagen og kravler så op og suger blod på fuglene om natten. Når man klemmer på dem, efterlader de en rød plet af blod. Tilstedeværelse af blodmider kan f.eks. afsløres ved at lægge et hvidt klæde i bunden af buret under “sove-pinden”. Nogle af miderne vil i nattens løb falde ned og kan om morgenen konstateres som små røde, bevægelige sandkorn.

Blodmider i mild grad findes i en del fuglehold. Det påvirker ikke fuglene nævneværdigt, men i stort antal fører de til blodmangel, som gør fuglene sløve, svage og i yderste konsekvens medfører døden. I Kajs tilfælde var angrebet voldsomt. Alle revner og sprækker i fuglehus og kassebure var fyldt op med blodmider, så noget skulle gøres, hvis fugleholdet skulle bevares.

I dag er anlægget renset – efter flere måneders anstrengelser og investering i nye kassebure af plast. Kaj har anvendt følgende metode: Alle de gamle kassebure blev fjernet. Hele fuglehuset – med særlig fokus på revner og sprækker – blev sprøjtet med en opløsning af vand og INTERMITOX fra InterHygiene GmbH. Blandingsforhold: 50 ml til 10 ltr. vand. Denne behandling blev foretaget hver 6. dag i alt 5 gange, da blodmider formerer sig hver 5. dag ved 20 graders varme. Samtidig med sprøjtning af fuglehus fik hver fugl 0.1 ml i næbbet af følgende opløsning: 1 ml IVOMEC /Cydectin blandet med 50 ml vand. Også foretaget hver 6. dag i alt 5 gange.

Herefter blev der anskaffet nye, rengøringsvenlige kassebure af plast. De blev indkøbt hos Plastværkstedet i Galten – en investering på godt 10.000,- kr. for 18 opdrætsbure med alt tilbehør. Burene “hænger sammen” 3 og 3. En sektion er 120 cm lang med 2 skillevægge, og hvert bur er 50 cm høj, 40 cm bred og 40 cm dyb.


72 visninger

© 2019 Ringkøbing-Skjern Fugleforening

  • Facebook Social Icon